Методика

Darsda qo'llash uchun metodlar

Darsni boshlash uchun tetiklashtiruvchi mashg'ulotlar

Quyida siz oldindan tayyorgarlikni talab qilmaydigan tetiklashtiruvchi mashg'ulotlarni o'qib o'z darsingizda qo'llashingiz mumkin. Ushbu ko'p qirrali mashqlar, shuningdek, darsingiz oxirida bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha vaqtni to'ldirish uchun xizmat qilishi mumkin.

 

Tezkor savollar mashg'uloti

Русский

Идеальный преподаватель для детей младшего школьного возраста

Учитель для учеников начальной школы становится ключевой фигурой в их жизни и в каком-то смысле даже заменяет родителей. Поэтому чрезвычайно важно установить доверительный контакт с каждым ребенком.

Русский

Dars uchun interfaol metodlar

Sinfda 20 ta interfaol o'qitish mashg'ulotlari

Sinfingizda nutqni rag'batlantirish uchun 3 ta samarali interfaol o'qitish strategiyalari

Birinchidan, men ba'zi tadbirlarni diqqat markaziga qo'ymoqchiman. O'quvchilarning quyidagi interaktiv faoliyati sinfingizda ko'proq nutqni rag'batlantirishning eng samarali uchta usulidir.

Английский

7 способов внушать детям любовь к учебе

В младенчестве у детей есть врожденное любопытство. Они стремятся исследовать мир вокруг себя, впитывая новую информацию и навыки, как губки.

Но где-то по пути естественная любовь к обучению часто ТЕРЯЕТСЯ. Многие дети перестают любить и даже бояться школы и изучения нового.

Русский

Список литературы для подготовки к поступлению

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ПРОИЗВЕДЕНИЙ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПРОЧТЕНИЮ  

ПО ПРЕДМЕТУ "РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА" 

Русский

Ona tili darslarida o'yinlardan foydalanish

Ta’lim jarayoni, uning rivojlanishi va samarali kechishi  ko’p jihatdan o’qituvchi va o’quvchilarning o’zaro ishonchi asosida qurilgan ochiq muloqotiga bog’liq. Dars jarayonidagi o’yinlar esa bu muhitni mustahkamlashda asosiy rol o’ynaydi. O’yinlar guruhlarda ishlab mashq qilishga odatlantiradi va uncha ko’p vaqtni olmaydi.

Английский

Ta’lim metodlari va modellari qanday bo’lishi kerak?

Ta’lim modellari va metodlari

Ta’lim metodlari va ularning turlari. O‘qitishdan ko‘zlanadigan maqsad bu davlat ta’lim standartlarida belgilangan bilim va ko‘nikmalarini o‘quvchiga yetkazishdan iborat. qachonki o‘quvchi tomonidan bilim qabul qilinsa va tushunib yetilsa yoki o‘quvchi malaka oshirish uchun mo‘ljallangan topshiriqlarni amalda namoyish etib bera olsagina o‘qitish muvaffaqiyatli kechdi deb hisoblasa bo‘ladi.

Английский

«Bilaman. Bilib oldim. Bilishni xohlayman» interaktiv uslub metodikasi

«Bilaman. Bilib oldim. Bilishni xohlayman», qisqagina BBB — interaktiv uslub bo‘lib, yangi bilim va ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun ta’limda qo‘llaniladi. Birinchi bo‘lib ushbu uslub 1986-yilda, chikagolik professor Donna Ogl taqdimotida ishlatilgan. Keyinroq ushbu uslub ta’limda faol ishlatila boshlandi.

Английский