Yillik ish rejalar

2018-2019 o'quv yili uchun 11 sinflarga mo'ljallangan yillik ish rejalar

11,969

8 - sinflar uchun 2018-2019 o'quv yili uchun yillik ish rejalar to'plami

14,286

9-sinflar uchun barcha fanlardan 2018-2019 o'quv yili uchun yillik ish rejalar

21,814

10-sinflar uchun barcha fanlardan ish rejalar to'plami

9,489

6-sinf o'qituvchilari uchun 2018 - 2019 o'quv yili yillik ish rejalari

13,801

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 3 - sinf yillik ish rejalari to'plami

4,248

1 - sinf o'qituvchilari uchun barcha fanlardan 2018-2019 o'quv yili ish rejasi

8,968

Ingliz tili fanidan 2017-2018 o'quv yillari uchun mo'ljallangan yillik ish rejalar (1-10 singlar)

11,202

Prezident asarlari fanidan 10 sinf o'qituvchilari uchun yillik ish reja

7,431

Kimyo fanidan 7, 8, 9 va 10 sinflar uchun yillik ish rejalar

11,560

Turli fanlardan 2017-2018 o'quv yillari uchun yillik ish rejalar

21,492

Davlat ta'lim standartlari va o‘quv dasturlari (10-11-sinflar uchun)

18,656