Yillik ish rejalar

2018-2019 o'quv yili uchun 11 sinflarga mo'ljallangan yillik ish rejalar

16,603

8 - sinflar uchun 2018-2019 o'quv yili uchun yillik ish rejalar to'plami

17,711

9-sinflar uchun barcha fanlardan 2018-2019 o'quv yili uchun yillik ish rejalar

26,343

10-sinflar uchun barcha fanlardan ish rejalar to'plami

11,611

6-sinf o'qituvchilari uchun 2018 - 2019 o'quv yili yillik ish rejalari

17,084

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 3 - sinf yillik ish rejalari to'plami

5,280

1 - sinf o'qituvchilari uchun barcha fanlardan 2018-2019 o'quv yili ish rejasi

11,020

Ingliz tili fanidan 2017-2018 o'quv yillari uchun mo'ljallangan yillik ish rejalar (1-10 singlar)

12,673

Prezident asarlari fanidan 10 sinf o'qituvchilari uchun yillik ish reja

8,262

Kimyo fanidan 7, 8, 9 va 10 sinflar uchun yillik ish rejalar

13,591

Turli fanlardan 2017-2018 o'quv yillari uchun yillik ish rejalar

22,725

Davlat ta'lim standartlari va o‘quv dasturlari (10-11-sinflar uchun)

21,546