Testlar

Barcha fanlardan PISA testlari to'plami

4,703

Mehnat fanidan barcha sinflar uchun testlar to'plami

1,487

O'zbek tili fanidan 5, 6, 7, 8, 9 - sinflar uchun testlar to'plami (javoblar)

4,143

Barcha fanlardan attestatsiya savollari

10,645

Nemis tili fanidan barcha sinflar uchun testlar to'plami

3,648

Barcha fanlardan bilimlar bellashuvidan tayyorlanish uchun namunaviy materiallar

6,629

Musiqa fanidan barcha sinflar uchun testlar to'plami

3,234

Olimpiada testlari 2017

7,240

10-sinflar uchun olimpiada testlari

22,591

Ingliz tili fanidan 9-sinflar uchun olimpiada testlari

10,743

Fizika fanidan 9 va 10 sinflar uchun testlar to'plami

3,972

Fransuz tili fanidan pisa testlar to'plami

2,650