Testlar

Geografiya fanidan 5 va 6 sinflarga PISA testlari

689

Geografiya fani oyligiga kirish va chiqish testlari (barcha sinflar uchun)

226

Informatika fanidan 11-sinflar uchun testlar to'plami (javoblari bor)

2,103

Barcha fanlardan PISA testlari to'plami

14,676

Mehnat fanidan barcha sinflar uchun testlar to'plami

3,741

O'zbek tili fanidan 5, 6, 7, 8, 9 - sinflar uchun testlar to'plami (javoblar)

8,991

Nemis tili fanidan barcha sinflar uchun testlar to'plami

6,978

Barcha fanlardan bilimlar bellashuvidan tayyorlanish uchun namunaviy materiallar

8,450

Musiqa fanidan barcha sinflar uchun testlar to'plami

5,171

Olimpiada testlari 2017

8,596

10-sinflar uchun olimpiada testlari

28,537

Ingliz tili fanidan 9-sinflar uchun olimpiada testlari

14,747