Tarqatma materiallar

1-sinf Matematika fani o'qituvchilari uchun ko'rgazmali qurollar

1,951

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 3 sinf matematika fani tarqatma materiallari

1,552

"Kids' English" 1, 2, 3, 4 sinf darsliklarining umumiy lug'ati

2,672

Ingliz tili o'qituvchilari uchun "Ta'til kunlari" ko'rgazmali qurollari

2,310

"Vegetables and fruits" handouts for English teachers (for all classes)

1,192

Matematika fanidan "Mantiqiy masalalar to'plami"

3,282

Bog'chalar va maktablar uchun "Qo'l yuvish gigiyenalari"

1,122

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun tarqatmalar

4,347

Matching activities for English teachers

1,360

Matematika o’qituvchilari uchun darsga qo’llashga tarqatma materiallar

3,149

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun raqamlarning she'riy ifodasi (tarqatmalar)

2,548

Ingliz tili o’qituvchilari uchun darsga qo’llashga krosvordlar to’plami

2,547