Tarqatma materiallar

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 4 sinf o'qish fanidan tarqatmalar

2,068

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun - 2-4 sinf diktantlar to'plami

3,729

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 4 sinf ona-tili fani tarqatmalari

1,793

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf ona tili fani tarqatmalari

764

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf matematika fani tarqatmalari

1,031

A pack of wordsearch handouts for teachers of English

844

2017-2018 o'quv yillari uchun shiorlar va boshqa ko'rgazmalar

3,182
acronym

World famous acronyms. What do the BIG LETTERS mean?

917

MTM tarbiyachilari uchun mashg'ulotlarda qo'llash uchun foydali qo'llanmalar

1,620

1-sinf Matematika fani o'qituvchilari uchun ko'rgazmali qurollar

9,124

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 3 sinf matematika fani tarqatma materiallari

7,338

"Kids' English" 1, 2, 3, 4 sinf darsliklarining umumiy lug'ati

5,492