Tarqatma materiallar

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 4 sinf o'qish fanidan tarqatmalar

1,155

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun - 2-4 sinf diktantlar to'plami

1,311

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 4 sinf ona-tili fani tarqatmalari

850

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf ona tili fani tarqatmalari

505

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf matematika fani tarqatmalari

488

A pack of wordsearch handouts for teachers of English

518

2017-2018 o'quv yillari uchun shiorlar va boshqa ko'rgazmalar

1,957
acronym

World famous acronyms. What do the BIG LETTERS mean?

560

MTM tarbiyachilari uchun mashg'ulotlarda qo'llash uchun foydali qo'llanmalar

901

1-sinf Matematika fani o'qituvchilari uchun ko'rgazmali qurollar

7,456

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 3 sinf matematika fani tarqatma materiallari

5,579

"Kids' English" 1, 2, 3, 4 sinf darsliklarining umumiy lug'ati

4,935