Tarqatma materiallar

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun - 2-4 sinf diktantlar to'plami

135

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 4 sinf ona-tili fani tarqatmalari

136

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf ona tili fani tarqatmalari

96

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf matematika fani tarqatmalari

106

A pack of wordsearch handouts for teachers of English

206

2017-2018 o'quv yillari uchun shiorlar va boshqa ko'rgazmalar

539
acronym

World famous acronyms. What do the BIG LETTERS mean?

239

MTM tarbiyachilari uchun mashg'ulotlarda qo'llash uchun foydali qo'llanmalar

459

1-sinf Matematika fani o'qituvchilari uchun ko'rgazmali qurollar

5,585

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 3 sinf matematika fani tarqatma materiallari

4,147

"Kids' English" 1, 2, 3, 4 sinf darsliklarining umumiy lug'ati

4,288

Ingliz tili o'qituvchilari uchun "Ta'til kunlari" ko'rgazmali qurollari

4,119