Tarqatma materiallar

Geografiya fan o'qituvchilari uchun "Osiyo davlatlari" ko'rgazmalari

653

Geografiya fanidan 5-sinflar uchun ko'rgazamalar

495

Boshlan'gich sinf o'qituvchilari uchun suratlar chizishga ajoyib g'oyalar

2,531

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 4 sinf ona-tili fani tarqatmalari

7,719

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf ona tili fani tarqatmalari

3,106

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf matematika fani tarqatmalari

4,168

A pack of wordsearch handouts for teachers of English

2,870

2017-2018 o'quv yillari uchun shiorlar va boshqa ko'rgazmalar

9,802

1-sinf Matematika fani o'qituvchilari uchun ko'rgazmali qurollar

19,685

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 3 sinf matematika fani tarqatma materiallari

16,135

Ingliz tili o'qituvchilari uchun "Ta'til kunlari" ko'rgazmali qurollari

7,765

"Vegetables and fruits" handouts for English teachers (for all classes)

3,604