Tarqatma materiallar

Boshlan'gich sinf o'qituvchilari uchun suratlar chizishga ajoyib g'oyalar

1,391

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 4 sinf ona-tili fani tarqatmalari

5,073

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf ona tili fani tarqatmalari

2,291

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf matematika fani tarqatmalari

3,156

A pack of wordsearch handouts for teachers of English

1,970

2017-2018 o'quv yillari uchun shiorlar va boshqa ko'rgazmalar

7,182

1-sinf Matematika fani o'qituvchilari uchun ko'rgazmali qurollar

15,065

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 3 sinf matematika fani tarqatma materiallari

12,421

"Vegetables and fruits" handouts for English teachers (for all classes)

2,929

Matematika o’qituvchilari uchun darsga qo’llashga tarqatma materiallar

8,167

Ingliz tili o’qituvchilari uchun darsga qo’llashga krosvordlar to’plami

7,612

Sinf burchagi uchun "Yo'l harakati qoidalari"

6,657