Tarqatma materiallar

Geografiya fan o'qituvchilari uchun "Osiyo davlatlari" ko'rgazmalari

48

Geografiya fanidan 5-sinflar uchun ko'rgazamalar

146

Boshlan'gich sinf o'qituvchilari uchun suratlar chizishga ajoyib g'oyalar

1,943

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 4 sinf ona-tili fani tarqatmalari

6,343

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf ona tili fani tarqatmalari

2,730

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf matematika fani tarqatmalari

3,668

A pack of wordsearch handouts for teachers of English

2,443

2017-2018 o'quv yillari uchun shiorlar va boshqa ko'rgazmalar

8,444

1-sinf Matematika fani o'qituvchilari uchun ko'rgazmali qurollar

17,072

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 3 sinf matematika fani tarqatma materiallari

14,231

Ingliz tili o'qituvchilari uchun "Ta'til kunlari" ko'rgazmali qurollari

7,200

"Vegetables and fruits" handouts for English teachers (for all classes)

3,265