Tarqatma materiallar

Физика фанидан 8 ва 11 синфлар учун масалалар ечими

Geografiya fan o'qituvchilari uchun "Osiyo davlatlari" ko'rgazmalari

Geografiya fanidan 5-sinflar uchun ko'rgazamalar

Boshlan'gich sinf o'qituvchilari uchun suratlar chizishga ajoyib g'oyalar

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 4 sinf ona-tili fani tarqatmalari

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf ona tili fani tarqatmalari

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf matematika fani tarqatmalari

A pack of wordsearch handouts for teachers of English

2017-2018 o'quv yillari uchun shiorlar va boshqa ko'rgazmalar

1-sinf Matematika fani o'qituvchilari uchun ko'rgazmali qurollar

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 3 sinf matematika fani tarqatma materiallari

Ingliz tili o'qituvchilari uchun "Ta'til kunlari" ko'rgazmali qurollari