Tarqatma materiallar

1-sinf Matematika fani o'qituvchilari uchun ko'rgazmali qurollar

4,462

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 3 sinf matematika fani tarqatma materiallari

3,457

"Kids' English" 1, 2, 3, 4 sinf darsliklarining umumiy lug'ati

3,906

Ingliz tili o'qituvchilari uchun "Ta'til kunlari" ko'rgazmali qurollari

3,762

"Vegetables and fruits" handouts for English teachers (for all classes)

1,638

Matematika fanidan "Mantiqiy masalalar to'plami"

5,306

Bog'chalar va maktablar uchun "Qo'l yuvish gigiyenalari"

1,589

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun tarqatmalar

5,804

Matching activities for English teachers

1,676

Matematika o’qituvchilari uchun darsga qo’llashga tarqatma materiallar

4,296

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun raqamlarning she'riy ifodasi (tarqatmalar)

3,404

Ingliz tili o’qituvchilari uchun darsga qo’llashga krosvordlar to’plami

3,738