Tarqatma materiallar

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 4 sinf o'qish fanidan tarqatmalar

3,293

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun - 2-4 sinf diktantlar to'plami

7,877

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 4 sinf ona-tili fani tarqatmalari

3,299

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf ona tili fani tarqatmalari

1,334

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf matematika fani tarqatmalari

1,821

A pack of wordsearch handouts for teachers of English

1,251

2017-2018 o'quv yillari uchun shiorlar va boshqa ko'rgazmalar

4,722
acronym

World famous acronyms. What do the BIG LETTERS mean?

1,446

MTM tarbiyachilari uchun mashg'ulotlarda qo'llash uchun foydali qo'llanmalar

2,860

1-sinf Matematika fani o'qituvchilari uchun ko'rgazmali qurollar

11,431

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 3 sinf matematika fani tarqatma materiallari

9,545

"Kids' English" 1, 2, 3, 4 sinf darsliklarining umumiy lug'ati

6,273