Tarqatma materiallar

Boshlan'gich sinf o'qituvchilari uchun suratlar chizishga ajoyib g'oyalar

1,096

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 4 sinf o'qish fanidan tarqatmalar

4,457

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun - 2-4 sinf diktantlar to'plami

12,918

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 4 sinf ona-tili fani tarqatmalari

4,716

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf ona tili fani tarqatmalari

2,091

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf matematika fani tarqatmalari

2,857

A pack of wordsearch handouts for teachers of English

1,791

2017-2018 o'quv yillari uchun shiorlar va boshqa ko'rgazmalar

6,704
acronym

World famous acronyms. What do the BIG LETTERS mean?

2,071

MTM tarbiyachilari uchun mashg'ulotlarda qo'llash uchun foydali qo'llanmalar

4,386

1-sinf Matematika fani o'qituvchilari uchun ko'rgazmali qurollar

14,135

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 3 sinf matematika fani tarqatma materiallari

11,733