O'quvchilarga

6 minute English android appication

877

O'qituvchilarning odob-ahloqqa oid majburiyatlari

1,914

Ta'lim muassasalarida mobil telefondan foydalanish qanday bo'lishi lozim? (Video)

3,827

O’quvchilar uchun Ziyonet tarmog’ida foydali 6 dastur

4,869