Ish xujjatlari

MMIBDO' ish rejasi

865

Kutubxonachi ish rejasi

1,075

Direktor ish rejasi

762

Metod birlashma xujjatlari

1,801

2018-2019 o'quv yili uchun dars "setka"si

2,063

Dars ishlanmalarini ishlab chiqishga qo'yilgan talablar

632

2018-2019 o'quv yili uchun dars tayanch o'quv rejasi loyihasi

4,637

2017-2018 o'quv yillari uchun shiorlar va boshqa ko'rgazmalar

1,954

10 va 11-sinflar uchun davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi

1,299

Kichik akademiya xujjatlari

1,250

Attestatsiya uchun tayyorlanadigan xujjatlar ro'yxati

4,530

Sog'lom muhit - sog'lom jamoa tadbirlar majmuasi (Innovatsiya)

979