Ibratli hikoya

100 ming so'm pul

988

Ustoz otangdan ulug' (ibratli hikoya)

1,465

O'g'lim bergan tarbiya - "Aka" deyish

1,199

Rahmat dadajon! - Ibratli hikoyalar turkumidan

2,116

Ibratli hikoyalar turkumidan - Sultonga dars bergan qul

1,681

Avvaldan bilganimda... (Ibratli hikoya)

2,605

O'glim bergan tarbiya - "Bismillah" deyish

1,950

O'g'lim bergan tarbiya

2,337

Otalik farzi (Otalar uchun ibratli hikoya)

3,136

Ota-ona bilan muomala qilishdagi o‘ttiz besh odob

5,143

Hukmdorning qaltis rejasi

3,665

Kechirishning yuki. O’quvchilar uchun ibratli hikoya

4,246