Ibratli hikoya

100 ming so'm pul

570

Ustoz otangdan ulug' (ibratli hikoya)

1,037

O'g'lim bergan tarbiya - "Aka" deyish

935

Rahmat dadajon! - Ibratli hikoyalar turkumidan

1,705

Ibratli hikoyalar turkumidan - Sultonga dars bergan qul

1,473

Avvaldan bilganimda... (Ibratli hikoya)

2,313

O'glim bergan tarbiya - "Bismillah" deyish

1,712

O'g'lim bergan tarbiya

2,162

Otalik farzi (Otalar uchun ibratli hikoya)

2,873

Ota-ona bilan muomala qilishdagi o‘ttiz besh odob

4,655

Hukmdorning qaltis rejasi

3,375

Kechirishning yuki. O’quvchilar uchun ibratli hikoya

3,785