Farqi qanday?

Can bilan could ning orasida qanday farq bor?

2,889

Arm va hand ning farqi haqida gaplashamiz

3,341

«Cause» va «reason» farqi haqida gaplashamiz

3,863

Few va a few orasida farq haqida gaplashamiz

2,877

Little va few o’rtasida qanday farq bor?

4,369

A lot of va lots of ning farqi nimada?

3,008

Have va have got

3,273

Big va large ning farqi

2,520