Farqi qanday?

Can bilan could ning orasida qanday farq bor?

1,611

Arm va hand ning farqi haqida gaplashamiz

2,135

«Cause» va «reason» farqi haqida gaplashamiz

2,204

Few va a few orasida farq haqida gaplashamiz

1,654

Little va few o’rtasida qanday farq bor?

2,348

A lot of va lots of ning farqi nimada?

1,861

Have va have got

1,924

Big va large ning farqi

1,641