Farqi qanday?

Can bilan could ning orasida qanday farq bor?

1,456

Arm va hand ning farqi haqida gaplashamiz

1,964

«Cause» va «reason» farqi haqida gaplashamiz

1,956

Few va a few orasida farq haqida gaplashamiz

1,502

Little va few o’rtasida qanday farq bor?

2,098

A lot of va lots of ning farqi nimada?

1,739

Have va have got

1,761

Big va large ning farqi

1,509