Farqi qanday?

Can bilan could ning orasida qanday farq bor?

2,278

Arm va hand ning farqi haqida gaplashamiz

2,764

«Cause» va «reason» farqi haqida gaplashamiz

2,975

Few va a few orasida farq haqida gaplashamiz

2,294

Little va few o’rtasida qanday farq bor?

3,307

A lot of va lots of ning farqi nimada?

2,453

Have va have got

2,603

Big va large ning farqi

2,062