Farqi qanday?

Can bilan could ning orasida qanday farq bor?

2,722

Arm va hand ning farqi haqida gaplashamiz

3,180

«Cause» va «reason» farqi haqida gaplashamiz

3,589

Few va a few orasida farq haqida gaplashamiz

2,729

Little va few o’rtasida qanday farq bor?

4,071

A lot of va lots of ning farqi nimada?

2,859

Have va have got

3,064

Big va large ning farqi

2,392