Farqi qanday?

Can bilan could ning orasida qanday farq bor?

1,067

Arm va hand ning farqi haqida gaplashamiz

1,653

«Cause» va «reason» farqi haqida gaplashamiz

1,514

Few va a few orasida farq haqida gaplashamiz

1,278

Little va few o’rtasida qanday farq bor?

1,693

A lot of va lots of ning farqi nimada?

1,485

Have va have got

1,491

Big va large ning farqi

1,337