Farqi qanday?

Can bilan could ning orasida qanday farq bor?

2,029

Arm va hand ning farqi haqida gaplashamiz

2,515

«Cause» va «reason» farqi haqida gaplashamiz

2,636

Few va a few orasida farq haqida gaplashamiz

2,052

Little va few o’rtasida qanday farq bor?

2,898

A lot of va lots of ning farqi nimada?

2,237

Have va have got

2,339

Big va large ning farqi

1,903