Farqi qanday?

Can bilan could ning orasida qanday farq bor?

3,453

Arm va hand ning farqi haqida gaplashamiz

3,689

«Cause» va «reason» farqi haqida gaplashamiz

4,309

Few va a few orasida farq haqida gaplashamiz

3,260

Little va few o’rtasida qanday farq bor?

4,991

A lot of va lots of ning farqi nimada?

3,420

Have va have got

3,950

Big va large ning farqi

2,768