Farqi qanday?

Can bilan could ning orasida qanday farq bor?

3,116

Arm va hand ning farqi haqida gaplashamiz

3,502

«Cause» va «reason» farqi haqida gaplashamiz

4,121

Few va a few orasida farq haqida gaplashamiz

3,029

Little va few o’rtasida qanday farq bor?

4,710

A lot of va lots of ning farqi nimada?

3,171

Have va have got

3,557

Big va large ning farqi

2,629