Farqi qanday?

Can bilan could ning orasida qanday farq bor?

2,537

Arm va hand ning farqi haqida gaplashamiz

2,978

«Cause» va «reason» farqi haqida gaplashamiz

3,305

Few va a few orasida farq haqida gaplashamiz

2,529

Little va few o’rtasida qanday farq bor?

3,726

A lot of va lots of ning farqi nimada?

2,675

Have va have got

2,865

Big va large ning farqi

2,236