Farqi qanday?

Can bilan could ning orasida qanday farq bor?

296

Arm va hand ning farqi haqida gaplashamiz

1,129

«Cause» va «reason» farqi haqida gaplashamiz

1,053

Few va a few orasida farq haqida gaplashamiz

883

Little va few o’rtasida qanday farq bor?

1,186

A lot of va lots of ning farqi nimada?

1,083

Have va have got

1,153

Big va large ning farqi

930