CEFR

oxford 5000

Oxford 5000

cefr

Oylik maoshlariga ustama haq olish uchun test sinovlariga tayyorlanamiz -CEFR lexical and grammar tests

cefr writing

Helpful words and phrases for CEFR writing

Ingliz tili fanidan 2017 yil Davlat ta'lim standartlari (CEFR talablari bo'yicha)