she'rlar xotira kuniga

9 May she'rlar

Туккизинчи май 

Хотира куни 

Хар йил нишонлаб 

Утамиз уни

 

Булган ку уруш 

Жангу суронлар 

Канча юртдошлар 

Булмиш курбонлар 

 

Улар барчасин 

Ёдга оламиз 

Мардларга доим

Содик коламиз

 

Tinchlik abadiy bo'lsin

 

Chamanda lola unsin,

Insonlar havas qilsin.

Barcha bularni ko‘rsin,

Tinchlik abadiy bo‘lsin.

Bolalar doim kulsin,

Yuzlari oftob bo‘lsin.

Olam quvonchga to‘lsin,

Tinchlik abadiy bo‘lsin.

 

Английский