o'zbek tili haqida referat

O'zbek tili haqida qiziqarli ma'lumotlar

1. O'zbek tilida 50 millionga yaqin kishi so'zlashadi (O’zbekistonda 24 millionga yaqin, Afg’onistonda – 3 million, Todjikistonda -taxminan 1 million, Qozog’istonda – 500.000, Turkmanistonda – 350.000ga yaqin, Rossiyada – 300.000 kishi).

Русский