nutq o'stirish bo'yicha mashg'ulotlar ishlanmasi jamlanmasi