maktab haqida qiziqarli ma'lumotlar

Maktab haqida qiziqarli ma'lumotlar

1.School (maktab) so'zi yunoncha «scole» so'zidan kelib chiqib "dam olish" ma'nosini anglatgan. 

Qadimgi Yunonistonda qullar pedagoglar deb atalgan (tarjimasi "bola yetaklovchi"). Qullarning vazifasi o'z egalarini farzandlarini maktabga olib borib, qaytib olib kelib va farzandlarning dars tayyorlashlarini kuzatish bo'lgan. Qullar hatto bolalarni jazolashga haqqi bo'lgan.   

2.1-sentabrda barcha o'quvchilar maktabga boradimi? 

Русский