Al Xorazmiy qiziqarli ma'lumotlar

Al Xorazmiy haqida qiziqarli ma'lumotlar

Zamonaviy matematikaning bugungi kunga yetib kelishiga ko'pgina olimlar o'z hissalarini qo'shishgan. Matematika, lo'ndasiga aytganda chinakam ko'plab olimlarning hissasi qo'shilgan ko'pmadaniyatli loyihadir. 

Русский