Ученикам

Imom Termiziy haqida qiziqarli ma'lumotlar

# Ulamolar “Imom Termiziy birinchi bo’lib hadislarni ilmiy asosda sahih, hasan, zaif turlarga ajratgan muhaddisdir”, deb e’tirof etgan. 
# Allomaning “Shamoyili Muhammadiya” asari Nabiy alayhissalom surat va siyratlari haqida yozilgan eng muhim manbadir. 

Русский

Turkmaniston haqida qiziqarli ma'lumotlar

#1. Turkmaniston fuqarolari uchun gaz, svet, tuz va ichimlik suvi davlat tomonidan bepul beriladi degan tushuncha 2019-yilning 1-yanvarida bekor qilingan. Endilikda bu davlat fuqarolari ham yuqoridagilar uchun to'lov qiladilar. 

Русский

Интересное о Абу Райхане Беруни

№1. Абу Райхан Беруни родился в 973 году в городе Кат в Хорезме, а умер в 1048 году в городе Газна.

№ 2. Беруни был энциклопедистом и написал более 150 работ.

№3. Беруни разработал теорию морей и произвел большой революционный переворот в географической науке.

Русский

Abu Rayxon Beruniy qiziqarli ma'lumotlar

#1. Abu Rayxon Beruniy 973-yilda Xorazmning Kat shahrida tug'ilib, 1048-yili G'azna shahrida vafot etgan.

#2. Beruniy qomusiy olim bo'lib, 150 dan ortiq asar yozgan. 

#3. Beruniy dengizlar nazariyasini ishlab chiqib, geografiya fanida katta inqilobiy o'zgarish yasagan. 

#4. Mutafakkir insoniyat tarixida birinchi bo'lib sayyoramiz globusini yasagan va Yer sharining radiusini aniqlagan. 

Русский

Inson haqida qiziqarli ma'lumotlar

1. Odam miyasi sig‘imi 4 terabaytdan ko‘proq.
2. Chaqaloq 7 oylikkacha bir vaqtning o‘zida ham sutni yutib, ham nafas ola biladi.
3. Odam bosh chanog‘i 29 xil suyaklardan iborat.
4. Miyadagi asab pulsi soatiga 274 km tezlikda harakatlanadi.

Русский