Odam tanasi haqida qiziqarli ma'lumotlar

Главные вкладки

Inson tanasi Alloh taolo yaratgan hayratlanarli bir mo'jizadir. Uning ichida qancha suyak, mushak va boshqa narsalarning aniq sonini bilish uchun, quyidagi ma'lumotlarn o'qib chiqing. 

1. Suyaklar soni. 206

2. Mushaklar soni. 639

3. Buyraklar soni. 2

4. Sut tishlari soni. 20

5. qovurg'alar soni. 24 (12 juft)

6. Yurak kamerasi raqami. 4

7. Eng katta arteriya. Aorta

8. Oddiy qon bosimi. 120/80 MmHg

9. Qon Ph. 7.4

10. Orqa miyadagi umurtqalar soni. 33

11. Bo'yindagi umurtqalar soni. 7

12. O'rta quloqdagi suyaklar soni. 6

13. Yuzdagi suyaklar soni. 14

14. Bosh suyagidagi suyaklar soni. 22

15. Ko'krak qafasidagi suyaklar soni. 25

16. Qo'llardagi suyaklar soni. 6

17. Inson qo'lidagi mushaklar soni. 72

18. Yurakdagi nasoslar soni. 2

19. Eng katta organ. Teri

20. Eng katta bez. Jigar

21. Eng katta hujayra. ayol tuxum hujayrasi

22. Eng kichik hujayra. Sperma

23. Eng kichik suyak. o'rta quloq

24. Birinchi transplantatsiya qilingan organ. Buyrak

25. Ingichka ichakning o'rtacha uzunligi. 7m

26. Yo'g'on ichakning o'rtacha uzunligi. 1,5 m

27. Yangi tug'ilgan chaqaloqning o'rtacha vazni. 3 kg

28. Bir daqiqada yurak urish tezligi. 72 marta

29. Oddiy tana harorati. 37 C ° (98,4 f °)

30. O'rtacha qon hajmi. 4 dan 5 LITR gacha

31. HAMORLIK qizil qon tanachalari. 120 kun

32. HAMORLIK Oq qon hujayralari. 10 dan 15 kungacha

33. Homiladorlik davri. 280 kun (40 hafta)

34. Inson oyog'idagi suyaklar soni. 26

35. Har bir bilakdagi suyaklar soni. 8

36. Qo'ldagi suyaklar soni. 27

37. Eng katta ichki sekretsiya bezi. Qalqonsimon bez

38. Eng katta limfa organi. taloq

40. Eng katta va kuchli suyak. Femur

41. Eng kichik mushak. Stapedius (o'rta quloq)

41. Xromosoma soni. 46 (23 juft)

42. Yangi tug'ilgan chaqaloq suyaklari soni. 306

43. Qon viskozitesi. 4,5 dan 5,5 gacha

44. Universal donor qon guruhi. O

45. Universal qabul qiluvchi qon guruhi. AB

46. Eng katta oq qon hujayralari. monosit

47. Eng kichik oq qon hujayralari. limfotsit

48. Qizil qon hujayralari sonining ko'payishi deyiladi. Politsitemiya

49. Tanadagi qon banki. taloq

50. Hayot daryosi deyiladi. Qon

51. Oddiy qon xolesterin darajasi. 100 mg / dl

52. Qonning suyuq qismi. plazma

Hayot deb nomlangan ushbu sarguzashtdan bahramand bo'lish imkonini beruvchi mukammal ishlab chiqilgan mashina. Unga g'amxo'rlik qiling. Uni yomonlik va ortiqcha narsalar bilan shikastlamang.

Allohga shukr qilishni ham unutmang, yuqorida sanab o'tilganlarning barchasi Uning buyukligiga dalolat qiluvchi ishlaridir.

 

Manba

 

Перевод на русском языке:

Человеческое тело-удивительное чудо, созданное Всевышним Аллахом. Чтобы узнать точное количество костей, мышц и прочего, что находится внутри него, обязательно прочтите информацию ниже.

1. Количество костей. 206

2. Количество мышц. 639

3. Количество почек. 2

4. Количество молочных зубов. 20

5. количество ребер. 24 (12 пар)

6. Номер камеры сердца. 4

7. Самая большая артерия. Аорта

8. Нормальное артериальное давление. 120/80 мм рт.

9. Кон Ф. 7.4

10. Количество позвонков в спинном мозге. 33

11. Количество позвонков на шее. 7

12. Количество костей в среднем ухе. 6

13. Количество костей на лице. 14

14. Количество костей в черепе. 22

15. Количество костей в грудной клетке. 25

16. Количество костей в руках. 6

17. Количество мышц в руке человека. 72

18. Количество насосов в сердце. 2

19. Самый большой орган. Верх

20. Самая большая железа. Биография

21. Самая большая ячейка. женская яйцеклетка

22. Самая маленькая ячейка. Сперма

23. Самая маленькая кость. среднее ухо

24. Первый пересаженный орган. Почка

25. Средняя длина тонкой кишки. 7м

26. Средняя длина толстой кишки. 1,5 м

27. Средний вес новорожденного. 3 кг

28. Частота пульса в минуту. 72 марта

29. Нормальная температура тела. 37 к ° (98,4 Ф °)

30. Средний объем крови. От 4 до 5 литров

31. ГАМОРЛИК эритроциты. 120 дней

32. Гаморы белые кровяные тельца. От 10 до 15 дней

33. Период беременности. 280 дней (40 недель)

34. Количество костей в ноге человека. 26

35. Количество костей в каждом запястье. 8

36. Количество костей в руке. 27

37. Самая большая эндокринная железа. Щитовидная железа

38. Самый большой лимфатический орган. сутолока

40. Самая большая и крепкая кость. Бедренная кость

41. Самая маленькая мышца. Стапедиус (среднее ухо)

41. Число хромосом. 46 (23 пары)

42. Количество костей новорожденного. 306

43. Вязкость крови. От 4,5 до 5,5

44. Универсальная донорская группа крови. O

45. Универсальная группа крови реципиента. АБ

46. Самые большие лейкоциты. монофитный

47. Самые маленькие лейкоциты. лимфоциты

48. Это называется увеличением количества красных кровяных телец. Полицитемия

49. Банк крови в организме. сутолока

50. Называется река жизни. Кон.

51. Нормальный уровень холестерина в крови. 100 мг / дл

52. Жидкая часть крови. плазма

Идеально спроектированная машина, которая позволяет вам наслаждаться этим приключением под названием жизнь. Позаботьтесь о ней. Не травмируйте его злом и избытком.

inson tanasi

Не забывайте также благодарить Аллаха, все перечисленное выше является свидетельством его величия.

 

Manba