tarbiya

O'glim bergan tarbiya - "Bismillah" deyish

Ota -ona bo'lganimizdan so'ng farzandimizga o'zimizning yaxshi tarafimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Uning tarbiyasi haqida qayg'urib o'zimizning yomon illatlarimizni yashiramiz va yaxshi odatlarimizni unga o'rnak qilib ko'rsatamiz. Men ham shunday otalardan biriman. 5 yoshli farzandimning tarbiyasiga qo'limdan kelgancha ta'sir ko'rsatishga harakat qilamn. Kunlarning birida o'g'limga "ovqat yeyishdan avval Bismillah degin" deb tushuntirdim. Shu kundan boshlab o'g'lim taom yeyishdan avval "Bismillah" deb qo'yadigan bo'ldi.

O'g'lim bergan tarbiya

Uylanganimdan uch yil o‘tib farzand ko‘rdim. Darhol bola tarbiyasiga oid kitob-risolalar sotib oldim, rafiqam bilan o‘tirib ota-onamiz bizga bergan o‘git va pandlarini eslaydigan bo‘ldik. Bola ulg‘ayarkan, unga kundalik odoblar, axloq qoidalarini o‘rgata boshladik. “Taomni o‘ng qo‘lingda e…”, “Yotib ovqat yema…”, “O‘zingdan kattaga salom ber…”, “Hojatdan so‘ng albatta qo‘l yuvilishi kerak…”