Biologiya fani o’qituvchisi Botirov Erkinjon - "Darsda yangi g’oyalar"

  ,,Darsda yangi g’oyalar’’

Assalomu alaykum aziz ustozlar va murabbiylar, sizlarga bu mashaqqatli va fidoiy kasb yo’llarida charachamay tolmay ,sabir toqat bilan kelajak avllodlarga Ilm-ma’rifat ulashishda doimo omad yor bo’lishini tilab qolamiz. Yurtboshimiz 2018-yilni ,,Faol tadbirkorlik,Innovatsion g’oyalar va texnologiyalarni qo’llab-quvvatlash’’ yili deb e’lon qilishi har bir soha vakillarida o’z kasbi va hayotida yangi g’oyalarni,texnologiyalarni qo’llash orqali samarali va sifatli natijalarni qo’lga kiri-tishni nazarda tutgan bo’lsa ne ajab.Quyida keltirilgan ushbu metod yordamida o’quvchilarda zukkolik,zehn va tezkorlik kabi fazilatlarni oshirishga sabab bo’ladigan o’yinli metodlar taqdim etmoqdamiz;

1.,, Raqamlar ketma-ketligini topish’’

 

6

 

22

 

10

 

2

 

16

 

13

 

1

 

19

 

8

 

25

 

 

17

 

11

 

5

 

23

 

14

 

4

 

15

 

21

 

3

 

20

 

24

 

9

 

18

 

12

 

7

Bunda o’qituvchi tomonidan quyidagi jadval doskaga chiziladi va bitta o’quvchi doskaga chiqarilib raqamlar ketma-ketligi bo’yicha topilib ustiga chizib boriladi,30 soniya vaqt beriladi.Sekundomer 30 sonya bo’lgach topilgan sonlar nechtaligi hisoblanadi. Agar 15ta bo’lsa o’rtacha,20 ta yaxshi, 25 ta va undan ko’p bo’lsa a’lo boho beriladi.Huddi shunday o’quvchilar o’rta,yaxshi,a’lo deb yozilgan kartochkalar bilan taqdirlanadi.Bunda 30 sonyadan har darsda 5 ta o’quvchini kam vaqt evaziga rag’batlantirish mumkin,albatta dars so’ngida qo’llash maqsadga muvofiq bo’ladi.O’quvchilar har darsda o’z navbati kelishi va uy ishlarini bajarishga harakat qilisha boshlaydi.

2.,,Harflar orqali so’z topish’’ bunda o’qituvchi oldindan biron bir fanga tegishli so’z yoki joy nomi orqali jadval chizib oladi va savol aytiladi. Savol biologiya faniga oid bo’lsa mn:,, chirigan daraxt’’ ma’nosini anglatuvchi davlat nomi berilgan

 

  v

  a

  t

 

 

  a

  l

  a

I-guruh 1+1ball           II-guruh 1+1+1

Sinf o’quvchilari 2-gruhga bo’linib,sardorlar tayinlanadi. Har bir guruhdan o’quvchilar ketma-ketlikda harf aytishadi va topilgan to’g’ri harf evaziga 1 ball berilib,harf aytish imkoniyati xato qilguncha shu guruhda saqlanib qoladi.Hato qilgach harf topish navbati 2-guruhga o’tadi va shu tariqa ohirgi harf yoki so’zni topgan jamoaga harflar soniga teng ball beriladi va g’olib bo’ladi. Bunday bahsli o’yinlarni ochiq darslarda va ta’limda qo’llab turish, darsda o’quvchilarda zerikish va bir xillikdan chekinib chalg’ishga,yangi darsni o’zlashtirishga bo’lgan zavqni oshirishga hizmat qiladi.

 

Pastdarg’om tumani 115-umumta’lim maktabi

Biologiya fani o’qituvchisi Botirov Erkinjon.

Izoh qoldiring